Prohibició de fumar

Per a garantir el màxim benestar i la màxima seguretat, està totalment prohibit fumar dins la nostra flota d'autocars.