Extintor

Tots els autobusos disposen d'almenys un extintor correctament revisat per poder actuar en cas de necessitat.